ORANJE FONDS STEUNT LETS RUILWINKEL DORDRECHTLETS Ruilwinkel Dordrecht denkt altijd na over manieren om de ruilhandel, verbindingen tussen mensen en werken aan duurzaamheid te verbeteren en toegankelijker te maken. Daartoe heeft de LETS Ruilwinkel een subsidieverzoek gedaan bij het Oranje Fonds. Dit fonds heeft in juli 2012 de aanvraag van de LETS Ruilwinkel positief beoordeeld.
Het Oranjefonds heeft ? 10.000,– toegekend voor met name de volgende onderdelen uit het ingediende projectplan bij de subsidie-aanvraag:

–  Het verbeteren van verbindingen tussen bewoners.
–  Het uitbouwen en verbeteren van de dienstenruil, waaronder het bouwen van een goede dienstenruilwebsite.
–  Het opleiden/trainen van vrijwilligers om dienstenruil en communicatie naar de achterban te verbeteren.

De LETS Ruilwinkel gaat met deze 3 onderdelen dus in het laatste kwartaal van 2012 en het eerste kwartaal van 2013 hard aan de slag. Dordrecht en in het bijzonder de wijk Krispijn, gaat hier zeker wat van merken. Wij, de vrijwilligers van de LETS Ruilwinkel en het bestuur van de Stichting Vrienden van de LETS Ruilwinkel, zijn heel blij met de toekenning van het genoemde bedrag van het Oranje Fonds. Dit helpt ons zeer om aan onze doelstellingen te kunnen werken en de kwaliteit van de LETS dienstverlening aan bewoners te verbeteren.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het  €32 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Rosanne Wink, adviseur pers en publiciteit, telefoon: 030 23 39 345

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

DEEL DEZE PAGINA