VRIJWILLIGERSWERK BIJ LETS RUILWINKEL


De LETS ruilwinkel is een vrijwilligersproject. Dit wil zeggen dat de winkel voor het ruilen van goederen wordt gedraaid en bestuurd door vrijwilligers uit de wijk. Door de aard van de winkel zijn inname en uitgifte van goederen zaken die veel aandacht vragen van de vrijwilligers. Dit betekent dat er minimaal vijf à zes vrijwilligers voor u klaarstaan als de winkel open is. Twee vrijwilligers staan bij de inname balie, twee vrijwilligers draaien de uitgifte, weer anderen zorgen voor opruimen, schoonmaken en administratie van de winkel. Er zijn dus taken in de winkel, maar ook bij de organisatie van activiteiten, het voeren van PR en reclame, het meedoen met evenementen in de wijk en in het bestuur. Informatie over vrijwilligerstaken en functies waarvoor wij mensen zoeken kunt u vinden onder het tabblad vrijwilligers/vacatures.

DEEL DEZE PAGINA