HOE WERKT HET

GESCHIEDENIS

Ontstaan LETS-systeem | De LETS Ruilwinkel Dordrecht

Het LETS-systeem is begin jaren tachtig ontstaan in Canada. Nadat uit een streek plotseling de industrie verdween, maakte de lokale bevolking van het stadje Commox Valley bij Vancouver, die geen werk en dus geen geld meer had, van de nood een deugd. De plaatselijke handel droogde snel op. De bevolking dacht: ‘Laten wij het maar weer doen als vroeger, ruilen.’ Om het onderlinge ruilen weer op gang te brengen, werd een centrale boekhouding met een eigen ruileenheid in het leven geroepen. Het LETS-systeem was geboren.

Terugblik ontstaan LETS Ruilwinkel Dordrecht

Op 17 mei 2010 is de LETS Ruilwinkel Dordrecht geopend. In eerste instantie als leerbedrijf van de Hans Petrischool. Stagiaires zouden het winkelpand van Trivire verbouwen en helpen bij het opzetten van de administratie.

De Hans Petri School heeft zich, vanwege het wegvallen van Europese subsidie , genoodzaakt gezien per 31 december 2011 te stoppen met het (financieel) ondersteunen van de LETS Ruilwinkel. Vanaf dit moment ging de LETS Ruilwinkel als zelfstandig vrijwilligersproject verder. De vrijwilligersbegeleiding van de ruilwinkel ging van de Hans Petrischool over naar D.W.O. en vanaf 1 januari 2013 kwam het project onder Stichting MEE Drechtsteden.

In december 2011 is de Stichting Vrienden van de LETS Ruilwinkel opgericht. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld de LETS Ruilwinkel financieel te ondersteunen.

Deelnemers die verbindingen maken
De LETS ruilwinkel heeft zich gedurende haar bestaan ontwikkeld tot een centrum van ontmoeting, verbindingen en productenruil. Vanaf het allereerste begin groeide het aantal deelnemers gestaag door. Zo waren er na een jaar zo’n 800 deelnemers, na 2 jaar ongeveer 1200. Nu schommelt het deelnemersaantal al enkele jaren rond de 2000.

De winkel is nu van maandag t/m vrijdag van 12.30 – 16.30 uur open. Er komen tijdens deze openingstijden dagelijks tussen 35 tot 60 deelnemers in de winkel. Daarmee is de LETS ruilwinkel een van de drukste en gezelligste ontmoetingsplekken in de wijk Krispijn.

Leerwerkbedrijf
Als leerwerkbedrijf doet LETS ruilwinkel een flinke duit in het zakje. Men leert niet alleen werknemersvaardigheden maar ook de taal kan heel praktisch en werkgericht geoefend worden. Verder is het werken in de winkel vaak een goede manier voor mensen om zinvol en bevredigend iets met hun dag te doen en een bijdrage te leveren aan de maatschappij en het sociale leven in de wijk.

Prijzen
Vanaf haar oprichting in 2010 won de LETS ruilwinkel al verschillende prijzen:
september 2011 1e prijs ‘Meer dan handen Award’ voor verbindingen
september 2011 2e prijs ‘Meer dan Handen Award’ voor innovatie
december 2011 1e plaats Vrijwilligersprijs gemeente Dordrecht
maart 2013 1e plaats in Dordrecht ‘Oranje Fonds Kroonappels’, categorie ‘Buurt’

Bestanden

 kroonappel buurt LETS.pdf

 Meer dan handen award.pdf

DEEL DEZE PAGINA