NIEUWS

Stemming is geopend voor de vrijwilligersprijs van Dordrecht 2020!

12, oktober, 2020

1,5 METER (K)LETS CAFÉ

26, juli, 2020

Burenhulp moet weer normaal worden!

7, juli, 2020

Stichting Vrienden van LETS Ruilwinkel Dordrecht

LETS Ruilwinkel is een winkel waar gehandeld wordt zonder geld. Wij krijgen echter ook geen subsidie voor de exploitatie van de winkel. Dit terwijl wij wel, net als iedereen, huur en allerlei vaste lasten moeten betalen. Om als winkel te kunnen draaien en geld voor exploitatie en projecten te bemachtigen is de Stichting Vrienden van LETS Ruilwinkel in het leven geroepen. Deze stichting werft fondsen, subsidies en gelden om de winkel en ontmoetingsplek die LETS Ruilwinkel is voor Dordrecht voort te laten bestaan.

Het bestuur is dus voorwaardenscheppend voor de winkel. Zij betaalt de rekeningen en overlegt met de werkgever van de beroepskracht over de inhoud van zijn begeleidingsfunctie. De beroepskracht werkt in opdracht van Buurtwerk Dordrecht en ondersteunt en faciliteert de vrijwilligers, participanten en stagiaires van de winkel.

DEEL DEZE PAGINA